Par iespējamajiem risinājumiem veselības aprūpē

Iepazīstoties ar Veselības ministrijas (VM) paustajiem viedokļiem pēc plānveida ķirurģisko pakalpojumu pārtraukšanu Daugavpilī, piesardzīgu optimismu izraisa VM gatavība aktīvi iesaistīties šādu un līdzīgu problēmu risināšanā Latvijas veselības aprūpē, bet bažas rada šo aktivitāšu iespējamie rezultāti attiecībā uz kopējo veselības aprūpes pieejamību Latvijā, jo vismaz publiskajā auditorijā Veselības minstrija ir paudusi apņēmību situācijas uzlabošanu reģionos panākt galvenokārt ar algu celšanu šajos reģionos strādājošajiem mediķiem tādejādi veicinot viņu piesaisti prom no Rīgas, kaut arī galvas pielsētā situācija ar personālajiem resursiem universitātes slimnīcās, kas ir pamats visaptverošai valsts veselības aprūpes sistēmai kopumā, situācija nebūt nav labāka.

Vienlaikus ar rūpēm par reģionu iedzīvotājiem un viņu pieejamību veselības aprūpes pakalpojumiem, ir nopietni jārūpējas arī par mediķu piesaistīšanu Rīgas universitātes slimnicām t.sk. rūpējoties arī par šo ārstniecības iestāžu ārstnieciskajiem uzdevumiem atbilstošu algu palielinājumu, jo šīm slimnīcām ir jātiek galā gan ar vispārējo neatliekamo slimnieku uzņemšanu Rīgā, gan ir jāpārņem visproblemātiskākie un un terciārā līmeņa pacienti, gan, vienlaikus, lai izpildītu VM izvirzītos uzdevumus par nozarē strādājošo mediķu skaita pieaugumu, arī jānodrošina bāze nākošo mediķu apmācībai.

Uzskatām, ka kvalitatīvu specializētu veselības pakalpojumu nodrošināšanai reģionos, ir nepieciešamas plašas reformas un universitāšu slimnīcas ir jāiesaista vienotā sistēmā ar reģionālajām slimnīcām specializētu ārstniecisko pakalpojumu sniegšanā un universitāšu slimnīcu speciālistiem savu darbu pienākumu ietvaros regulāri ir jāsniedz nepieciešamos pakalpojumus reģionos t.sk. arī atlasot pacientus, kuri ir jāturpina izmeklēt un tālāk jāārstē jau uz universitāšu slimnīcu bāzes, nevis jāturpina “brīvais tirgus” jau tā trūkstošo speciālistu piesaistē. Uzskatām, ka konstruktīvu sadarbību ar reģionālajām slimnīcām zināmā mērā kavē pašreizējie veselības aprūpes finansēšanas noteikumi, kas veicinā pacientu interesēm neatbilstošu konkurenci slimnīcu kā uzņēmumu starpā un nepiedodami ieilgusī veselības aprūpes digitalizācija vienotā valstiskā sistēmā, kā arī telemedicīnas un telerehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas iespēju attītības kavēšanās.

Attiecībā uz rehabilitāciju uzskatām, ka, vienlaikus ar akūtās ārstniecības centralizāciju, ir jāveicina Rehabilitācijas dienestu attīstība arī reģionālajās slimnīcās t.sk. te;erehabilitācijas veidā, lai paplašinātu Rehabilitācijas pakalpojumu pieejamību pēc iespējas tuvāk Latvijas iedzīvotājiem un nodrošinātu nepieciešamo metodisko u.c. veida atbalstu vietējām Rehabilitācijas iestādēm un terapeitu (funkcionālo speciālistu) praksēm.

Iesaki šo rakstu citiem!

Pievienot komentāru